Fakty o NA

Fakty o Anonymných Narkomanoch

Anonymní Narkomani je medzinárodná asociácia uzdravujúcich sa závislých, fungujúca na princípe komunity. NA hnutie, založené v roku 1953, je jednou z najstarších a najväčších organizácií svojho typu – s viac ako 58 000 každotýždennými stretnutiami v 131 krajinách sveta. NA ponúka proces uzdravovania zo závislosti a pomocnú sociálnu sieť, ktoré sú vzájomne previazané. NA tvrdí, že jedným z kľúčov úspechu je „terapeutická hodnota“ závislého pracujúceho s inými závislými. Členovia spolu hovoria o svojich úspechoch aj výzvach v prekonávaní aktívnej závislosti a o žití produktívneho života bez drog pomocou aplikácie princípov zahrnutých v 12 krokoch a 12 tradíciách NA. Jadrom a srdcom NA programu uzdravovania je Dvanásť Krokov, ktoré zahŕňajú priznanie si problému, hľadanie pomoci, angažovania sa v sebapoznávaní, úprimné sebaodhalenie, vykonávanie náprav za spôsobené škody a pomáhanie závislým, ktorí sa chcú uzdravovať. Veríme, že prestať brať drogy je len začiatok. Program NA pomáha naučiť sa žiť bez drog. Centrom programu je niečo, čo nazývame „spirituálne prebudenie“ - s dôrazom na jeho praktickú hodnotu, nie nejaký filozofický či teoretický, „nadprirodzený“ obsah. NA ako také je nenáboženské a povzbudzuje každého člena k individuálnemu chápaniu, či už náboženskému alebo nie – tohto „spirituálneho prebudenia“. NA nie je spojené so žiadnymi inými organizáciami vrátanie iných dvanásťkrokových programov, liečebných centier či nápravnovýchovných zariadení. Ako organizácia NA nezamestnáva žiadnych profesionálnych poradcov či terapeutov. Nevlastní žiadne pobytové zariadenia či kliniky a neprevádzkuje právne, finančné, psychiatrické, či zdravotnícke služby. NA má len jednu úlohu: zabezpečovať prostredie, v ktorom si závislí môžu navzájom pomáhať prestať brať drogy a nájsť nový spôsob života. NA povzbudzuje svojich členov, aby vyskúšali kompletnú abstinenciu od všetkých drog vrátane alkoholu. Je skúsenosťou NA, že kompletná a nepretržitá abstinencia poskytuje najlepší základ pre uzdravovanie a osobný rast. Užívanie psychiatrických liekov a iných lekársky predpísaných liekov určených doktorom a užívaných pod lekárskym dohľadom nie je vnímané ako ohrozujúce abstinenciu jedinca. Členovia sú povzbudzovaní, aby ohľadne takéhoto užívania liekov konzultovali svoju skúsenosť s ostatnými, aby vyhľadali skúsenosti iných členov NA a kvalifikovaných odborníkov.

Prihlásenie