26.August

Pridané: 26.8.2019 21:00:12 Počet zobrazení: 345

26 August 2019

“Pokračovali sme v robení osobnej inventúry a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali."

Denný Desiaty Krok nás drží na zvuku duchovnej opory. Kým sa každý člen pýta iné otázky, niektoré pomôžu takmer všetkým. Dve kľúčové otázky Desiateho Kroku sú: "Som úprimne v kontakte so sebou, svojim konaním a svojimi motívmi? A modlil som sa za Božiu vôľu pre seba a silu ju vykonať?" Tieto dve otázky, úprimne zodpovedané, nás povedú k dôkladnejšiemu pohľadu na náš deň.

Keď sa zameriame na svoje vzťahy s ostatnými, môžeme sa pýtať: "Ublížil som dnes niekomu, priamo či nepriamo? Potrebujem ako výsledok svojich dnešných konaní vykonať nejaké nápravy?" Nechávame to v našej inventúre jednoduché, ak sa opýtame: "Kde som urobil chybu? Ako to môžem nabudúce urobiť lepšie?"

Členovia NA často zistia, že ich inventúra zahŕňa iné dôležité otázky: "Bol som dnes k sebe dobrý? Urobil som niečo pre niekoho iného bez očakávania, že sa mi to nejak vráti? Upevnil som svoju vieru v milujúcu Vyššiu Silu?"

Desiaty Krok je udržiavacím krokom v NA programe. Desiaty Krok nám pomáha pokračovať v pohodlnom žití v uzdravovaní.

––––=––––

Len pre dnes: Nezabudnem preskúmať svoj deň. Ak som niekomu ublížil, urobím nápravy. Budem premýšľať, ako sa môžem správať inak

Prihlásenie