31. August

Pridané: 31.8.2019 21:03:58 Počet zobrazení: 400

31 August 2019

“Beznádejné žitie problémov sa radostne zmení. Naša choroba bola uväznená a teraz je všetko možné.”

Program NA nám dal viac slobody, než sme kedy snívali. Niekedy však počas dennej rutiny stratíme prehľad o tom, koľko sme toho dostali. Ako presne sa naše životy zmenili v Anonymných Narkomanoch?

Spodnou hranicou uzdravovania je samozrejme sloboda od nutkania brať. Už viac nemusíme venovať všetky naše zdroje vyživovaniu našej závislosti. Už viac nemusíme ohrozovať, ponižovať alebo zneužívať seba či ostatných, aby sme dostali ďalšiu "opravu". Sama abstinencia priniesla do našich životov obrovskú slobodu.

Anonymní Narkomani nám dali oveľa viac, než obyčajnú abstinenciu—dostali sme úplne nové životy. Urobili sme svoju inventúru a rozpoznali charakterové chyby, ktoré nás tak dlho zväzovali, držiac nás od žitia a užívania si života. Kapitulovali sme nad týmito nedostatkami, prevzali za ne zodpovednosť a hľadali smer a silu, ktorú potrebujeme, aby sme žili inak. Naša domáca skupina nám dala osobné teplo a podporu, ktoré nám pomáhajú pokračovať žitie v uzdravovaní. A na zavŕšenie tohoto všetkého máme lásku, starostlivosť a vedenie Boha, ako sme ho v NA pochopili.

V priebehu uzdravovania deň-za-dňom niekedy zabúdame, ako veľmi sa naše životy zmenili v Anonymných Narkomanoch. Vážime si plne to, čo nám náš program dal?

––––=––––

Len pre dnes: Uzdravovanie mi dalo slobodu. Privítam deň s nádejou, vďačný, že dnes je čokoľvek možné.

Prihlásenie