9. September

Pridané: 11.9.2019 09:28:43 Počet zobrazení: 421

11 September 2019

“Jednou z najväčších prekážok v uzdravovaní sa zdá byť ukladanie nerealistických očakávaní na... ostatných.”

Mnohí z nás prichádzajú do Anonymných Narkomanov s úbohými pocitmi o sebe samých. Keď to porovnáme, uzdravujúci sa závislí, ktorých stretávame na mítingoch sa môžu zdať až nadľudsky vyrovnaní. Títo múdri, milujúci ľudia majú mnoho mesiacov, ba aj rokov žitia v súlade s duchovnými princípmi, dávajúc kus zo seba iným bez očakávania niečoho naspäť. Veríme im, dovoľujúc im milovať nás, kým sa sami nevieme milovať. Očakávame, že vďaka nim bude všetko zas v poriadku.

Potom žiara raného uzdravovania začína upadať a v našich NA priateľoch a sponzorovi začíname vidieť ľudí. Možno sa u nás nejaký člen zastaví na kávu, alebo vidíme dvoch oldtimerov hašteriť sa na zasadnutí komisie, alebo si uvedomíme, že náš sponzor má charakterovú chybu, či dve. Sme zdrvení, rozčarovaní—títo uzdravujúci sa závislí nie sú dokonalí! Ako im môžeme viac veriť?

Niekde medzi "hrdinami uzdravovania" a "mizernými NA naničhodníkmi" leží pravda: Ostatní závislí nie sú ani úplne zlí ani úplne dobrí. Nakoniec, ak by boli dokonalí, nepotrebovali by tento program. Naši priatelia a sponzor sú obyčajní uzdravujúci sa závislí, ako aj my. Môžeme sa stotožniť s ich obyčajnou skúsenosťou s uzdravovaním a použiť ju v našom vlastnom programe.

––––=––––

Len pre dnes: Moji priatelia a môj sponzor sú ľudia, presne ako ja—a tým skôr verím ich skúsenosti.

Prihlásenie