3. September

Pridané: 3.9.2019 21:05:48 Počet zobrazení: 197

03 September 2019

“Pokora je vedľajší produkt, ktorý nám pomáha rásť a rozvíjať sa v atmosfére slobody a odstraňuje strach z toho, že nás naši zamestnávatelia, rodiny či priatelia spoznajú ako závislých.”

Mnohí z nás možno nepochopili myšlienku, že "anonymita je duchovným základom všetkých našich tradícií." Zaujímalo nás, akoby to mohlo byť. Čo má anonymita spoločné s naším duchovným životom?

Odpoveďou je, mnoho! Strážením a ochraňovaním našej anonymity získavame duchovné odmeny nad naše chápanie. Je veľká cnosť v tom, keď robíme pre niekoho niečo pekné a nikomu o tom nepovieme. Tým istým znakom, odolávaním nutkaniu hrdo svetu oznámiť naše členstvo v NA—v skutočnosti požadovaním od všetkých, aby vedeli akí úžasní sme—si tým skôr ceníme naše uzdravovanie.

Uzdravovanie je dar, ktorý sme dostali od Sily vyššej ako sme my. Pýcha na naše uzdravovanie, akoby sme to robili sami, vedie k pocitom namyslenosti a veľkosti. Ale zachovávanie našej anonymity vedie k pokore a pocitom vďačnosti. Uzdravovanie je odmenou samo o sebe; verejná chvála ho nemôže urobiť hodnotnejším, než už je.

––––=––––

Len pre dnes: Uzdravovanie je odmenou samo o sebe; to svoje nepotrebujem mať verejne schválené. Budem udržiavať a ochraňovať svoju anonymitu

Prihlásenie