Kto sme

Dôležitá informácia - všetky pripravované akcie sú prerušené až do odvolania.

Na základe súčasnej výnimočnej situácie sú dočasne všetky živé mítingy a akcie POZASTAVENÉ. Prosím pripojte sa online v aplikácii ZOOM cloud meetings- ID 394-501-4568 /heslo: 2020 /

Mítingy cez ZOOM cloud meetings sú každý deň o 16.00 hod a 20.00hod

Spolu to zvládneme! 

Ako funguje ZOOM?

Aplikácia Zoom cloud meetings je dostupná na stiahnutie pre vaše smartfóny v Google play, alebo Apple Store. Rovnako sa dá nainštalovať bezplatne aj do PC. Na míting sa pripojíte jednoducho zadaním ID mítingu (394-501-4568) (heslo: 2020) a ste pripojení

Anonymní narkomani sú neziskové spoločenstvo alebo spoločnosť mužov a žien, pre ktorých sa drogy stali hlavným problémom; uzdravujúci sa závislí, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom pomáhali ostať čistí. Členstvo je otvorené pre každého závislého, bez ohľadu na užívanú drogu či ich kombináciu. Nemáme žiadne sociálne, náboženské, ekonomické, rasové, etnické či národnostné obmedzenia, rovnako ako obmedzenia ohľadne sexuálnej identity či spoločenského postavenia. Členstvo v Anonymných Narkomanoch je dobrovoľné, nevedú sa žiadne záznamy o účasti – pre potreby NA ani nikoho iného. Nemáme žiadne povinné poplatky či iné povinnosti; väčšina členov však pravidelne prispieva malou čiastkou, aby tak pomohli pokryť potreby výdajov skupinových stretnutí.
Náš program uzdravovania je Dvanásť Krokov, prevzatých a prispôsobených od hnutia Anonymných Alkoholikov. Tieto kroky zahŕňajú priznanie, že máme problém, hľadanie pomoci, sebapoznávanie, dôverné sebaodhalenie a prácu s ostatnými uzdravujúcimi sa závislými. 

Spoločenstvo NA má na celom svete stovky tisíc členov, ktorí našli slobodu od brania drog a pravidelne sa stretávajú, aby zdieľali svoje skúsenosti, silu a nádej, a aby si navzájom pomáhali ostať čistí. Viac o NA nájdete na: www.na.org (stránka je v angličtine).

Prihlásenie