Program Anonymných Narkomanov

Program NA

Náš program je súbor princípov napísaných tak jednoducho, že sa nimi môžeme riadiť v každodennom živote. Najdôležitejšou vecou na týchto princípoch je, že fungujú. 
Naša skupinová skúsenosť nám ukázala, že tí, čo prichádzajú na naše mítingy pravidelne, ostávajú čistí. Anonymní narkomani sú Spoločenstvom mužov a žien, ktorí sa učia žiť bez drog. 

Navzdory všetkým očakávaniam sme prežili a sme závislí, ktorí sa pravidelne stretávajú. Úprimne zdieľame svoje skúsenosti a načúvame príbehom ostatných, v ktorých počujeme odkaz uzdravovania. Zisťujeme, že aj pre nás je tu napokon nádej. 

Používame nástroje, ktoré fungovali ostatným uzdravujúcim sa závislým, ktorí sa v NA naučili žiť bez drog. Dvanásť krokov Anonymných narkomanov je pozitívnym nástrojom, ktorý umožňuje naše uzdravovanie. Našou hlavnou úlohou je ostať čistým a niesť tento odkaz závislému, ktorý ešte stále trpí. Spája nás náš spoločný problém závislosti. Pomocou stretávania sa, rozprávania sa a pomáhania iným závislým dokážeme ostať čistí.  
 

Prihlásenie