Informácie o NA

Informácie o Anonymných Narkomanoch

NA je neziskové spoločenstvo alebo spoločnosť mužov a žien, pre ktorých sa drogy stali hlavným problémom. Sme uzdravujúci sa závislí, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom pomáhali ostať čistí. Toto je program úplnej abstinencie od všetkých drog. Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať brať drogy. Navrhujeme, aby ste si ponechali otvorenú myseľ a neboli na seba príliš prísni. Náš program je súbor princípov napísaných tak jednoducho, že sa nimi môžeme riadiť v každodennom živote. Najdôležitejšou vecou na týchto princípoch je, že fungujú. V NA nie sú žiadne záväzné povinnosti. Nemáme spojenie so žiadnou inou organizáciou, nemáme vstupné poplatky, nemusíte nič podpísať ani nikomu nič sľúbiť. Nie sme spojení so žiadnymi politickými, náboženskými či súdnymi organizáciami, nie sme nikdy nikým sledovaní. Pripojiť sa k nám môže každý, bez ohľadu na vek, rasu, sexuálnu identitu, vierovyznanie, príslušnosť k akémukoľvek – alebo aj žiadnemu – náboženstvu. Nezaujímame sa o to, čo a koľko ste brali, či s kým ste mali kontakty, čo ste robili v minulosti, ako veľa či málo vlastníte. Zaujíma nás iba to, čo chcete urobiť so svojím problémom a ako vám môžeme pomôcť. Novoprichádzajúci je najdôležitejšou osobou na každom stretnutí, pretože to, čo máme, si môžeme uchovať iba tak, ak to budeme odovzdávať ďalej. Naša skupinová skúsenosť nám ukázala, že tí, čo prichádzajú na naše stretnutia pravidelne, ostávajú čistí. Ak chcete prestať brať drogy, príďte na naše stretnutie.

Prihlásenie